GROOTHANDELSVOORWAARDEN

DO YOU SKIN - Groothandel Algemene Voorwaarden

Lees de volgende algemene voorwaarden aandachtig door. Het bestellen van goederen bij DO YOU SKIN betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

DO YOU SKIN, Gravelinestraat 31, 1000 Brussel, België

Tel : + 32 (0) 471460113

E-mail : collab@doyouskin.com

Website : www.doyouskin.com

BTW-nr. : BE0753.680.201

1. INHOUD

Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen, productbeschrijvingen en website-inhoud te wijzigen wanneer dat nodig is. De prijzen op onze productpagina's zijn exclusief BTW en exclusief levering. Een gedetailleerde BTW-factuur zal per e-mail worden verzonden zodra uw bestelling is geplaatst. Let op: prijzen kunnen in de winkel verschillen.

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen van de producten op onze website accuraat zijn. We behouden ons echter het recht voor om onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door verschillen tussen individuele monitoren kunnen de kleuren van de getoonde producten licht afwijken van hun ware kleuren. Afbeeldingen worden alleen gebruikt ter illustratie en zijn mogelijk niet identiek aan het product dat u ontvangt.

Het kopiëren van het materiaal of de inhoud op www.doyouskin.conm is ten strengste verboden, tenzij toestemming is verleend voor verkoopdoeleinden.

2. BESTELLING, BESCHIKBAARHEID en VERKOOP VAN GOEDEREN

Openingsorder/Reorder: 500,00 EUR**

Hoeveelheid: Een minimum hoeveelheid van 10 stuks per product moet worden besteld.

**Voor verzendingskosten

Wij streven naar een goede productbeschikbaarheid, echter kunnen wij geen 100% voorraadbeschikbaarheid garanderen. Mocht u een grote hoeveelheid van een bepaald product nodig hebben, stuur dan een e-mail naar collab@doyouskin.com om uw wensen te bespreken.

Door bij DO YOU SKIN te bestellen, erkent u dat u de goederen alleen voor handels- of zakelijke doeleinden aanschaft. Elke wederverkoop van DO YOU SKIN producten op openbare forums zoals Amazon.com, Ebay.com of Zulily.com zijn uitdrukkelijk verboden. DO YOU SKIN kan naar eigen goeddunken bepalen welke openbare forums in aanmerking komen voor doorverkoop door de Koper.

De goederen moeten verkocht worden tegen de aanbevolen verkoopprijs (zoals aan u meegedeeld door DO YOU SKIN) tenzij de goederen geadverteerd worden als zijnde "in de uitverkoop" of het equivalent daarvan.

3. BETALING

Betalingen kunnen worden gedaan via overschrijving of met behulp van een grote credit- of debitcard (Visa, Mastercard, American Express, Mollie, Stripe, Paypal).

Bestellingen worden pas bevestigd en verwerkt als de betaling volledig is voldaan.

4. VERZENDING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, regelt DO YOU SKIN de levering van de Producten aan u en bent u verantwoordelijk voor de kosten die aan de levering verbonden zijn. Hoewel de door DO YOU SKIN gebruikte leveringsdienst een verzekering voor de goederen tijdens het vervoer kan omvatten, doet DO YOU SKIN geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot een dergelijke verzekering en u zult verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van een specifieke verzekering die u nodig hebt met betrekking tot de goederen tijdens het vervoer. Het risico met betrekking tot de goederen zal op u overgaan wanneer de goederen aan de vervoerder worden geleverd.

Gratis verzending promoties en / of kortingsbonnen voor vaste retail klanten zijn niet van toepassing op Wholesale bestellingen.

Wij zullen uw bestelling zo snel mogelijk, meestal binnen drie werkdagen. Onze werkdagen zijn maandag - vrijdag met uitzondering van feestdagen. Wij sturen u een e-mail op de dag dat wij uw bestelling verzenden of wanneer uw bestelling klaar is om te verzamelen. Eenmaal verzonden worden uw goederen normaal gesproken binnen 7 werkdagen geleverd.

Deze levertermijnen en levertijden zijn niet bindend.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat op u over op het moment van levering aan u.

Tenzij gespecificeerd op de producten pagina goederen komen niet met enige garantie of waarborg anders dan geïmpliceerd door de wet voor business to business verkoop.

6. RETOUREN

Wij accepteren geen retourzendingen van ongewenste of niet-foutieve artikelen.

Eventuele tekorten of beschadigingen moeten worden gemeld aan onze klantenservice binnen 3 werkdagen via e-mail support@doyouskin.com. Alle claims worden afgewezen als ze buiten deze termijn vallen.

Defecte goederen moeten mogelijk ter inspectie naar ons worden teruggestuurd, samen met een retourformulier. Retourzendingen zijn voor uw eigen rekening en u bent verantwoordelijk voor de afhandeling en verzending van de inhoud van uw retourzending. Na ontvangst van de geretourneerde goederen zullen wij de producten inspecteren. Indien aansprakelijkheid wordt aanvaard, zullen wij u de kosten van de goederen en de redelijke portokosten voor de retourzending terugbetalen. De aansprakelijkheid zal nooit de waarde van de goederen overschrijden.

Voordat u goederen terugstuurt, dient u contact met ons op te nemen via e-mail support@doyouskin.com.

7. WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN BESTELLING

Bestellingen die door ons worden ontvangen, worden onmiddellijk verwerkt en gaan rechtstreeks naar ons magazijn om te worden gepickt. Zodra u uw bestelling hebt geplaatst en de betaling is ontvangen, kunnen wij deze helaas niet annuleren of wijzigen, tenzij onder extreme omstandigheden. Voor elke wijziging of annulering worden administratiekosten in rekening gebracht.

8. EIGENDOM EN RISICO
De overdracht van het risico gaat van ons op u over zodra u de levering van de bestelling hebt aanvaard. De eigendom van de goederen gaat pas op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen in verband met de bestelling volledig vrij van betaling hebben ontvangen. Wij hebben het recht om de betaling voor de goederen te innen, ook al is de eigendom van de goederen nog niet van ons overgegaan.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Niettegenstaande de levering en de overgang van het risico, blijft de eigendom van en het eigendomsrecht op de goederen bij de verkoper totdat de verkoper de betaling heeft ontvangen van de volledige prijs van (a) alle goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van het contract en (b) alle andere goederen en/of diensten die door de verkoper aan de koper zijn geleverd uit hoofde van welk contract dan ook. Betaling van de volledige prijs omvat, zonder beperking, het bedrag van alle rente of andere bedragen die verschuldigd zijn krachtens de voorwaarden van deze en alle andere overeenkomsten tussen de verkoper en de koper.

10. AUTEURSRECHT/HANDELSMERKEN/GEGEVENSBESCHERMING
Alle rechten op de ontwerpen en informatie op onze website zijn eigendom van ons. Zij worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

U mag gedeelten van onze website bekijken, kopiëren en afdrukken met als enig doel een bestelling bij ons te plaatsen. Het materiaal op onze website mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt, tenzij Do YOU SKIN toestemming heeft gegeven voor verkoopdoeleinden.
Wij zullen de informatie die u verstrekt en de gegevens van de artikelen die u koopt gebruiken om onze service voortdurend te controleren en te verbeteren en voor marketingdoeleinden in overeenstemming met ons Privacybeleid.

11. OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen indien de vertraging of tekortkoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot pandemieën, ongevallen, terroristische aanslagen, oorlog, brand, stakingen, uitsluitingen, storingen in communicatiesystemen, waaronder telecommunicatie- of computersystemen, defecten in fabrieken of machines of tekorten aan of niet-beschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke voorzieningsbron, en wij hebben recht op een redelijke uitbreiding van onze verplichtingen.

12. WIJZIGINGEN
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door DO YOU SKIN gewijzigd of vervangen worden. Elke bestelling die geplaatst wordt nadat een dergelijke wijziging is aangebracht, zal een akkoord van u inhouden om gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden en bepalingen.

13. OVEREENKOMST EN ERKENNING
Koper(s) hebben deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen en gaan ermee akkoord. Indien enige voorwaarde, bepaling, convenant of voorwaarde van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank of een arbiter ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht en zullen deze op geen enkele wijze worden beïnvloed, aangetast of ongeldig worden gemaakt.

Voor vragen over groothandel kunt u contact met ons opnemen via collab@doyouskin.com